Muzikologo scena. Karina Firkavičiūte: „Jaučiuosi du kartus turtingesnė kultūriškai“

Karina Firkavičiūtė. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Muzikologo scena. Karina Firkavičiūte: „Jaučiuosi du kartus turtingesnė kultūriškai“

Lrytas.lt kartu su „Lietuvos muzikos antena“ tęsia pokalbių su Lietuvos muzikologais ciklą, kuriame kalbina ryškiausius šios muzikų bendruomenės narius.

Karaimė ir lietuvė, kultūros veikėja ir muzikologė Karina Firkavičiūtė pritaria, jog šiais laikais multidiscipliniškumas visose srityse yra neišvengiamas. Jos darbo patirtys Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Vilniaus universitete, Lietuvos kompozitorių sąjungoje, Lietuvos institute, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje bei Europos Komisijoje yra susijusios su meile muzikai ir gimtajam kraštui.

„Turbūt jaučiuosi du kartus turtingesnė kultūriškai…“ – apie savo šaknis sako Karina Firkavičiūtė. Pokalbyje su jaunąja kolege Ona Jarmalavičiūte ji dalinosi įžvalgomis apie karaimų kultūrą, savitai girdimą muzikos kalbą ir ryškiausius gyvenimo pasiekimus.

Kaip suvokiate muzikologo profesiją?

Iš šiandieninės patirties žiūrint, muzikologą suprantu kaip žmogų, gerai išmanantį muzikos teoriją ir istoriją, jos sistemą ir jos buvimo bei nagrinėjimo galimybes, būdus. Tokių žinių pritaikymas gali būti nepaprastai platus ir priklauso nuo individualių pomėgių, gebėjimų. Muzikologas, manau, neišsivers be tokių savybių, kaip smalsumas, žingeidumas, kūrybingumas, kruopštumas. Muzikologas kartu yra ir labai atsakingas žmogus, suprantantis, kad nuo jo teiginių kartais gali priklausyti tam tikros muzikos likimas ar jo nagrinėjamo objekto vieta, svarba visuomenėje.

Kokios muzikologo savybės Jums atrodo vertingiausios?

Man muzikologija atvėrė muzikos pasaulio įvairovę ir atskleidė jos analizavimo, metodų, technikų įdomybes. Kiek daug ir skirtingai galima pamatyti, atrasti, žiūrint vienu ar kitu rakursu į muzikos reiškinį!

Prie „rimtos“ muzikologijos jau senokai buvau prisėdusi – vienas iš paskutinių mano šios srities darbų buvo knyga „Życie w pieśni karaimskiej“ („Gyvenimas karaimų dainose“, 2016). Dabar daugiau dėmesio skiriu šių užrašytų dainų populiarinimui. Tačiau dar neatsisakiau savo svajonės vėl prisiliesti prie karaimiškų liturginių giesmių palikimo – tai buvo mano daktaro disertacijos tema. Norėčiau ta tema parengti knygą, gal su įrašais, rasti naujų įrankių įprasminti šį palikimą. Mano muzikologinės veiklos tikslas ar, labiau, noras būtų deramai moksliškai užfiksuoti šį repertuarą, bet kartu pateikti jį prieinamai, kad jis galėtų ir toliau gyvuoti, būti tinkamai panaudotas. Tai didžiausias muzikinis turtas, kurį turi Lietuvos karaimų bendruomenė.

Kokie Jūsų profesiniai pasiekimai Jums turi daugiausia reikšmės?

Atsakydama į šį klausimą, sakyčiau, kad iš muzikologijos srities – tai mano daktaro disertacija apie Lietuvos karaimų liturgines giesmes. Man pavyko užčiuopti tam tikrą tų giesmių sistemą ir jų originalumą, taip pat užrašyti jas natomis. Tai buvo pirmas iš esmės mokslinis prisilietimas prie šio repertuaro. Aš vertinu tai, ką man pavyko nuveikti, kad dabar giedamos ne šiaip kažkokios melodijos, bet tęsiama tradicija, kuri turi taisykles ir pagrindą.

O administracinėje srityje, kurioje tebedirbu, daugiausia reikšmės man turėjo pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybos mokslinių tyrimų darbo grupei antrąjį 2013 metų pusmetį, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Tai darbas, kuris leido man plačiau ir giliau suvokti bei „pačiupinėti“ ES veiklos mechanizmus, įtakų kelius ir būdus, politinių derybų subtilybes. Pavyko „nuvairuoti“ 27 valstybių atstovus mokslinių tyrimų srityje reikiamu keliu, priėmėme programas, kurios sėkmingai veikė 2014–2020 metais. Buvau šios darbo grupės ES Taryboje pirmininkė, bet kartu dirbo ir kiti žmonės, visi prisidėjo, kad rezultatai būtų pasiekti. Ši patirtis turėjo daug įtakos mano asmeninių būdo savybių ugdymui, sąmoningumo praplėtimui, vykdžiau kadaise man muzikologės Živilės Ramoškaitės išsakytą linkėjimą „auginti žvynus“ (juokiasi).

Užsiimate daugybe skirtingų veiklų. Kokią įtaką Jūsų profesinės veiklos daro kitoms?

Tikiu, kad, iš šono žvelgiant, mano veiklos atrodo skirtingos, nors jos yra susijusios ir viena kitą įtakoja, papildo. Gal net sudėtinga būtų tą patirtį įvardinti tarpdiscipliniškumu. Aš ilgą laiką dirbu administracinį darbą, tiesiog jo temos, o per tai – metodai bei pobūdis, šiek tiek kinta. Tačiau remdamasi savo muzikologiniu įdirbiu žinau, kas yra moksliniai tyrimai (net jei tai „tik“ humanitarinė sritis), o administracinio darbo patirtis, ypač paskutiniais metais Europos Komisijoje dirbant su teisiniais reguliuojančiais tekstais, padeda man „įveikti“ naujas temas, tokias, kaip genų redagavimas, kamieninių ląstelių naudojimas moksliniuose tyrimuose, kvietimų paraiškoms formulavimas siekiant įrengti ligoninę, maitinamą vien atsinaujinančiais energijos šaltiniais, naujų priemonių mokslinių tyrimų vystymui numatymas, nacionalinės mokslinių tyrimų sistemos įvertinimas ir pan.

Gal labiausiai nuo muzikologijos nutolusi tema, su kuria pastaraisiais metais intensyviau susidūriau, buvo moksliniai tyrimai energetikos srityje. Susipažinau su pagrindinėmis sritimis, iššūkiais, problemomis, europinių šios temos programų administravimu. Tačiau net ir čia atsirado sąsajų su muzikologine patirtimi, su humanitariniais mokslais! Keli Jungtinės Karalystės universitetai įgyvendino projektą „Humanitariniai ir socialiniai mokslai energetikoje“, iš Europos Komisijos pusės keliese buvome pakviesti dalyvauti darbo ir stebėsenos grupėse. Ir čia man nepaprastai pravertė ankstesnis domėjimasis įvairiais muzikos supratimo, nagrinėjimo būdais ir per tai gautos žinios apie semiotiką bei jos taikymą kalbotyrai, muzikai. Projekte kaip tik buvo nagrinėjama energetikos, ypač atsinaujinančių energijos šaltinių, komunikacija visuomenėje, būdai ją tirti siekiant tą retoriką ateity formuluoti kryptingiau, kad atsinaujinantys energetikos šaltiniai taptų visuomenei priimtinesni.

Ar būnant muzikologu XXI amžiuje tarpdiscipliniškumas yra neišvengiamas?

Manau, tarpdiscipliniškumas, ypač šiais laikais, yra neišvengiamas. Ir ne tik muzikologijoje. Tačiau tik tuomet, kai norima daugiau, intensyvesnių, turiningesnių rezultatų. Beje, Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programose tokias nuostatas jau senokai mėginama įtvirtinti, kvietimų atskirai tik socialiniams ar humanitariniams mokslams, išskyrus fundamentinius tyrimus, jau beveik nebėra.

Ar yra kokių nors muzikos kūrinių, kuriuos norėtumėte dar kartą išgirsti kaip pirmą kartą?

Man atrodo, kad kas kartą klausantis bet kurio kūrinio, net ir gerai pažįstamo, jis girdimas tarsi pirmą kartą. Kiekvieną kartą vis išgirsti tai, į ką anksčiau nebuvai atkreipęs dėmesio ar ko nebuvai iš viso išgirdęs. Kiekvienos minutės nauja patirtis keičia taip pat ir muzikos kūrinio suvokimą.

Kokį vaidmenį muzika vaidina Jūsų kasdienybėje?

Kad ir ką sakytume, tebesu muzikė profesionalė, nors savo profesinėje veikloje dabar su muzika tiesiogiai ir nedirbu. Muziką gerbiu ir myliu, ji mano kasdienybėje gyvuoja pačiomis įvairiausiomis formomis ir būdais, net ir labai asmeniškais – mano partneris yra pianistas. Muzika dabar iš dalies tapo mano hobiu – jos klausausi, pati sau pagroju, vaikštau į koncertus ir operos spektaklius. Gyvendama Briuselyje labai džiaugiuosi, kad turiu visą spektrą. Ten skamba ir yra lengvai pasiekiama muzika iš viso pasaulio, ne tik klasikinė. Labai mėgstu pasiklausyti world music ar džiazo koncertų. Karaimiškoje veikloje irgi neužmirštu muzikos, siekiu ją kuo plačiau perteikti, galvoju apie kitus galimus leidinius, žanrus. Darbe su kolegomis netikėtai išsiaiškinome, kad dauguma jų laisvalaikiu muzikuoja, tai ir kelis „naminius“ koncertus surengėme – dalyvavau kaip solistė ir akompanavau smuikui bei balsui. Labai įdomus buvo potyris, beje.

Studijavote pas Joną Bruverį ir Algirdą Ambrazą. Kokie studijų prisiminimai ir pamokos iš šiandienos perspektyvos buvo prasmingiausios, turėjusios didžiausią įtaką Jūsų tolimesniam gyvenimui?

Labai gerbiu ir myliu abu profesorius. Jie buvo specialybės mokytojai, bet man dėstė taip pat ir atskiras muzikologijos disciplinas. Nepaprastai vertinu abiejų profesorių erudiciją, norą ir gebėjimą diskutuoti su studentais, filosofuoti. Man asmeniškai prasmingiausia buvo kūrybinė laisvė, kurią abu šie iškilūs žmonės suteikdavo savo mokiniams, kartu pateikdami labai taiklių pastabų, literatūros nuorodų, kas tą laisvę pakreipdavo reikiama linkme ir duodavo naujų postūmių. Jie abu mokė kruopštumo, atsakomybės už savo žodžius, išvadas, teorijas, gebėjimo stilistiškai teisingai rašyti, argumentuotai mąstyti. Mielai prisimenu jų atvirą, šiltą ir labai artimą bendravimo stilių. Nebuvau jokia išimtis, man kaip ir visiems specialybės studentams, jie buvo nepaprastai dėmesingi, skyrė laiko pokalbiams, darbų aptarimams, noriai visame kame padėdavo. Niekad neužmiršiu, kaip kartą buvome vokiečių kalbos paskaitoje, staiga atsidarė durys, įėjo profesorius Bruveris ir padėjo man ant stalo krūvelę knygų, kurias man būtų naudinga paskaityti. Beje, tai buvo mano pirmieji kursai, tokių knygų užsienio kalbomis ir ypač religinėmis temomis bibliotekose dar nebuvo – profesorius man atnešė knygų iš savo asmeninės bibliotekos.

Taip pat esu dėkinga abiem profesoriams už jų dvasios atvirumą ir pakantumą kitoms kultūroms, už mano nelietuviškų temų toleravimą. Prof. Jonas Bruveris buvo vienas iš pirmųjų žmonių, kuris labai drąsiai ir tolerantiškai elgėsi dar sovietmečiu – 1981 m. kovo 11 d. Vilniaus Valstybinėje konservatorijoje jo iniciatyva įvyko susitikimas, kuriame mano tėvai buvo pakviesti konservatorijos dėstytojams ir studentams papasakoti apie karaimų istoriją ir muzikinį paveldą. Mano, tuo metu dešimtmetės mergaitės, vaidmuo buvo padainuoti kelias karaimų dainas. Tada dar tikrai nežinojau, kad ateity šiai temai skirsiu daugiau dėmesio.

Kuo Jums labiausiai įsiminė darbas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Vilniaus universitete, Lietuvos kompozitorių sąjungoje, Lietuvos institute, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje, Europos Komisijoje? Iš šiandienos perspektyvos, ką labiausiai branginate tose patirtyse?

Kiekvienas iš tų darbų davė savų, skirtingų, bet labai vertingų patirčių. Visas jas branginu, gal ne visada taip paprasta yra atsekti jų tikslias šaknis, jos visos nuosekliai pynėsi, iš jų visų semiuosi jėgų dabarties veikloms. Visuose šiuose darbuose vadovai manimi pasitikėjo, jiems už tai nepaprastai dėkoju ir tuo labai džiaugiausi. Tai man suteikdavo taip būtino laisvės pojūčio ir leisdavo pasiekti geriausių rezultatų.

Darbas aukštosiose mokyklose buvo labai brangus ir mielas širdžiai, suteikęs daug intelektualių iššūkių, įdomaus bendravimo individualiai su studentais, praplėtęs mano psichologijos patirtį. Lietuvos kompozitorių sąjunga man atvėrė platų kultūros vadybos pasaulį, lietuvišką ir tarptautinį, leido susipažinti su Lietuvos kompozitoriais ir muzikologais asmeniškai. Lietuvos institute šis laukas dar labiau prasiplėtė į įvairias kultūros ir meno sritis, taip pat nuodugniai susipažinau su biurokratinės sistemos veikimu. Darbo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje (tuomet jos pavadinimas buvo toks) dėka galėjau pažinti Europos Sąjungos mechanizmus, dirbti tarptautiniame kontekste, kuo labai džiaugiuosi ir šią patirtį nepaprastai vertinu. Ją dabar tęsiu Europos Komisijoje, tai kitokio pobūdžio darbas, nei nacionalinėje sistemoje, bet savitai įdomus, turintis savų iššūkių – temų įvairovė, trumpi terminai ir aukšti kokybės reikalavimai, ES mastu politiškai subtilių klausimų sprendimas, įvairių valstybių interesų ir valdymo sistemos suderinamumas ir pan.

Kas Jums yra kūrybiškumas ir kaip jis pasireiškia muzikologinėje veikloje bei kituose darbuose, atsakomybėse?

Mano supratimu, kūrybiškumas yra puiki savybė, leidžianti žmogui savo žinias, gebėjimus išreikšti ir panaudoti įdomiais, tikslą atskleisti skirtais ir su jo prigimtimi derančiais būdais. Kadangi kūrybiškumas yra nenuspėjamas ir neįmanoma jo suorganizuoti iš anksto, sunku būtų išvardinti, kaip jis gali pasireikšti muzikologinėje veikloje ar kur kitur.

Man asmeniškai nemažai kūrybiškumo iššūkių teko priimti kasmet nuo 2014 m. rengiant karaimų kalbos mokymo programas, skirtas Tarptautinei karaimų kalbos stovyklai. Į ją susirenka dažniausiai įvairaus amžiaus žmonės iš skirtingų šalių, skirtingu lygiu mokėdami karaimų kalbą ir labai įvairiai motyvuoti dalyvauti pamokose. Kaskart vis naujai reikėdavo sugalvoti temas, veiksmus, kurie būtų visoms toms žmonių kategorijoms įdomūs ir naudingi. Vienas iš pavyzdžių, kaip išsprendžiau tą iššūkį 2019 metais – į galvą šovė mintis (manau, kūrybinga…) panaudoti gerai žinomas populiarias įvairių kultūrų dainas ir joms sukurti originalo prasmę atitinkančius karaimiškus žodžius bei šitaip išmokti tas dainas padainuoti karaimiškai. Taip atsirado miuziklo „Muzikos garsai“, Toto Cutugno, Alos Pugačiovos dainos su tekstu karaimų kalba – visiems patiko, šauniai dainavome kartu, tikiuosi, dalyviai dar atsimena, kaip „Sono un italiano“ tapo „karaimu Trakuose“ ar kaip karaimiškai pasakyti „milijonas rožių“… Viena mano teta iki šiol dainuoja šias dainas.

Beje, parašyti nenuobodų, prasmingą tekstą būsimai komisaro ar generalinio direktoriaus kalbai, kuri be kitko, dar turi būti ir teisinga faktų prasme, parodyti vykdomos politikos kryptį, įrodyti rezultatyvumą, manau, taip pat yra gan kūrybinga ir sudėtinga užduotis. Tokių taip pat teko atlikti ne vieną.

Kas yra Jūsų kūrybiniai „tėvai“ – muzikologai, muzikantai ar šiaip kultūros žmonės, kurių darbuose randate atramą, paguodą?

Profesorė Ona Narbutienė, tuomet mūsų brangioji mokytoja M. K. Čiurlionio meno mokykloje, buvo pirmoji, paskatinusi mane atkreipti dėmesį į karaimišką muzikinį palikimą dar mokyklos suole. Ji ir vėliau rūpindavosi bei patardavo. Ją nuoširdžiai myliu ir gerbiu. Profesoriai Kazimieras Kalibatas, Laima Burkšaitienė taip pat mane smarkiai kūrybiškai palaikė, esu dėkinga ir prof. Juliui Juzeliūnui, leidusiam pirmųjų kursų laikais ateiti ir klausytis įvairių kultūrų muzikos įrašų jo namų archyve.

Tolesniais laikais palaikančių, paskatinančių ir įkvepiančių žmonių profesijoje taip pat buvo ir yra nemažai, nebūtinai susijusių su karaimiška tema – kompozitoriai Šarūnas Nakas, Arūnas Dikčius, Tomas Juzeliūnas, Nijolė Sinkevičiūtė, Gintaras Sodeika, muzikologės Juratė Gustaitė, Jūratė Trilupaitienė, Zita Kelmickaitė, Živilė Ramoškaitė, Rūta Stanevičiūtė, Živilė Stonytė, Jonas Vilimas, teatrologė profesorė Irena Aleksaitė, kalbininkai Aleksandr Dubinski, Tapani Harviainen ir tai jokiais būdais nėra baigtinis sąrašas.

Esate kilusi iš ryškios, gilias tradicijas puoselėjančios šeimos, įsitraukusios į kultūrinę veiklą, muzikavimą ir karaimų tautos tradicijų išsaugojimą. Ar jautėte turinti laisvą pasirinkimą, kuo tapsite, ką nagrinėsite, kokiomis temomis rūpinsitės?

Esu labai dėkinga savo tėvams už visą tą atmosferą, kurioje augau ir buvau jų pavyzdžiu visko išmokinta – karaimiškų tradicijų, karaimų kalbos, pagarbos kitam, darbštumo, atsakomybės ir kitų dalykų. Tai buvo mano „namų universitetas“. Kita vertus, man buvo suteikta visiška laisvė tolesniems pasirinkimams. Iš vaikystės prisimenu tokį epizodą, kai į klausimą, ko norėčiau, broliuko ar pianino, pasirinkau pastarąjį… Dabar manau, kad galėjau tiesiog būti truputį gobšesnė ir norėti abiejų (juokiasi).

Niekad nejaučiau jokio spaudimo iš tėvų, jie mane palaikydavo, patardavo, bet niekad nebuvo jokios prievartos. Dėl to taip pat esu jiems dėkinga. Kita vertus, manau, kad jiems nelabai buvo ko bijoti – įdėję į mane tokį smarkų „karaimišką užtaisą“, jie galėjo manimi pasitikėti ir žinojo, kad esu sąmoningas žmogus ir nuo tikrojo kelio neleisiu sau nukrypti, ką beveikčiau gyvenime.

Iš tiesų, ypač tėčio šeimoje, jo tėvai ir protėviai, visi turėjo gerą klausą, buvo balsingi, gražiai grodavo (tėtis – bandža, dėdė – smuiku) ir dainuodavo (dažniausiai šeimos rate). O tėčio pusseserė Halina Mickievič, sopranas, buvo Varšuvos operos solistė. Ir aš pradėjau muzikos mokslus. Eidama šiuo keliu niekad neabejojau, netroškau nieko keisti. Kelias šakotis pradėjo jau kiek vėliau, bet tik ekonominėms sąlygoms verčiant.

Kaip suvokiate muzikos kalbinį aspektą – ar muzika yra kalba? Galbūt abi šios išraiškos yra pernelyg viena nuo kitos nutolusios? Pagal kokius principus reiškiate muziką žodžiais?

Visa tai priklauso nuo teorijos, nuo požiūrio, kuriuo sekama. Turbūt galima šia tema ilgai ir nuobodžiai ginčytis, ir vis vien nesusitarti. Aš prie jos prisiliečiau per savo mokslinį darbą ir karaimų liturgines giesmes. Religinė sritis ir rytietiška tradicija gan griežtai nusako, koks yra muzikos ir kalbos santykis. Rašto tradicijų kultūrose tai, kas susiję su tikėjimu, yra tik kalba, prasmė, muzikos kaip tokios ten nėra. Kitaip tariant, net ir skambanti malda yra tik tokiu būdu pasakytos mintys. Muzika, garsas religinėje sferoje nėra įvardinami kaip atskiras reiškinys ar išraiškos priemonė. Bet, žinoma, kai tik keičiasi kontekstas ir tolstama nuo religijos – atsiranda muzika ir skambesys. Muzika tradiciškai suvokiama kaip malonumą atnešantis reiškinys, įmanomas visame kame, tik ne religiniuose ritualuose. Išimtis čia būtų mistikų ritualai, bet tai tikrai atskira tema.

Profesionalioje kūryboje gali būti visaip. Mano įsitikinimu, abi šios išraiškos priemonės yra gan artimos. Muzika gali būti suvokiama kaip kalba, tik labai abstrakti. Kiekvienas tą kalbą tuomet išgirsta skirtingai. Išreikšti muziką žodžiais nėra paprasta, viskas priklauso nuo konteksto, nuo tikslo, nuo klausytojų. Jei nekalbame apie profesionalią kritiką, vertinimą, manau, kad emocijos toje išraiškoje taip pat vaidina svarbų vaidmenį.

Ar Jums yra svarbu skatinti susidomėjimą lietuviška muzika? Kokie būdai tam veiksmingiausi?

Žinoma, tai yra svarbu, įvairūs būdai yra priimtini – natų, įrašų sklaida, asmeniniai draugiški kontaktai. Esu sutikusi nemažai smalsių žmonių, kurie ir patys prašė jiems atsiųsti lietuviškos muzikos natų. Siunčiau. Gerai, kad dabar jau yra gan lengvai prieinama ir išsami natų biblioteka Lietuvos muzikos informacijos centre.

Kaip vertinate Lietuvos ir kartu karaimų muziką globaliame kontekste? Kaip jas veikia globalizacija?

Globalizacija, viena vertus, yra labai pozityvus iššūkis viskam. Tačiau, kita vertus, ji „klibina“ tradicinius įsitikinimus ir, tarsi, tikrina jų tvirtumą, sukuria pavojų. Pozityvumas atveria galimybes skleistis, kisti, susipažinti su kitais ir leistis pačiam būti kitų pažintam. Jei esi tvirtas, jei žinai, kas esi ir kodėl, tada išlaikysi, patobulėsi, išliksi savimi, būsi įdomus kitiems. Manau, kad koks netolygus bebūtų Lietuvos ir karaimų muzikos sugretinimas, abi jos ateina iš tam tikrų tradicijų ir turi tvirtas šaknis. Tikiuosi, dėl to jos gebės nugalėti pavojus ir neištirpti globalizacijoje. Nes bet kuriuo atveju, poreikis būti įdomiam, kažkuo išsiskirti, žmogui ar reiškiniui, išlieka. Tokia yra mūsų pačių ir mus supančių reiškinių esmė.

Ačiū už pokalbį!
Lietuvos muzikos antena

Komentarų dar nėra

Post A Comment