Distancijos laiku – KONTAKTO paieškos tarp kompozitoriaus, atlikėjo ir klausytojo

Tomo Tereko nuotr.

Distancijos laiku – KONTAKTO paieškos tarp kompozitoriaus, atlikėjo ir klausytojo

Jau kurį laiką esame įpratę laikytis distancijos: ji mums teikia fizinį saugumą. Ir tuo pat metu kelia ilgesį bendrumo jausmui, ryšiui, kontaktui. Kaip atsakas šiandienos realybei, gruodžio 11 d. startuoja KONTAKTAS, kuris megs ryšį tarp kūrėjo, atlikėjo ir žiūrovo.

Naujosios ir eksperimentinės muzikos renginių serija KONTAKTAS – tęstinis renginių ciklas, kurio koncertai skambės ištisus metus. Tai provokuojančiai naujajai muzikai skirta platforma, kurioje dalyvauja ryškūs ir veržlūs šiandienos kompozitoriai ir atlikėjai. Čia šalia šviežiai skambančių rezultatų ypač svarbūs KONTAKTO kūrybiniai procesai – bendradarbiavimas tarp kūrėjų ir atlikėjų. Abi pusės skatinamos eksperimentuoti, ieškoti naujų instrumento raiškos būdų, permąstyti kūrybines nuostatas. Tačiau svarbiausia – ieškoti ir iš naujo atrasti kontaktą: pirmiausia – abipusį, o šį užmezgus, kurti ryšį ir su klausytoju.

Kompozitoriaus-atlikėjo-klausytojo grandinės tvirtumas lemia, ar kompozitoriaus sumanyta žinutė pasieks klausytoją. Žvelgiant iš kitos pusės – ar klausytojas išgirs tai, ką savo muzika nori pasakyti kūrėjas. Tačiau tarp jų stovi tarpininkas – atlikėjas. Ne veltui sakoma, kad visuma didele dalimi stipri tiek, kiek stipri vidurinioji grandis. Ir šioje grandinėje toji svarbi „vidurinioji grandis“ yra atlikėjas. Ar ir kaip jis supranta kūrėjo mintį? Ar ir kaip šią mintį jis perduoda klausytojui? Kita vertus, čia ne mažiau svarbūs ir kompozitoriaus geba iškomunikuoti idėją bei klausytojo atvirumas patirčiai.

Regis, daug kintamųjų šioje grandinės lygtyje. Tačiau dalykus smarkiai keičia kontaktas: noras bendra(darbia)uti, polinkis kurti ryšį, atvirumas. KONTAKTAS kuria palankią erdvę šioms jungtims: naujos sąveikos gimdo šviežiai skambančius eksperimentus, o juose stiprinamas kūrėjų ir atlikėjų ryšys virsta sproginėjančia sinergija. Ir klausytojo grandis šiame procese ne mažiau svarbi: šalia naujų raiškos formų, kūrėjai ir atlikėjai ieško naujų prieigų prie klausytojo.

Pirmieji KONTAKTAI įvyks jau gruodį. Pianistė Marta Finkelštein atliks kompozitorių Justinos Repečkaitės, Jono Jurkūno, Martyno Bialobžeskio, Gintaro Sodeikos kūrinių išplėstam fortepijonui premjeras. Grandinė tarp kūrėjų, atlikėjos ir klausytojų susijungs gruodžio 11 d. 20 val.

Antrasis KONTAKTAS įvyks tarp švenčių. Gruodžio 28 d. 20 val. Andrius Rekašius (perkusija) atliks Andriaus Maslekovo, Kristupo Bubnelio, Linos Posėčnaitės, Dominyko Digimo kūrinių mažajam būgneliui, perkusijai ir elektronikai premjeras.

Koncertai „88+“ ir „SNAREz“ – kūrėjų ir atlikėjų bendro darbo rezultatas, kurio galutinei versijai trūksta tik ryšio su klausytojais. Būdami distancijoje, ieškokime kontakto bendrose patirtyse!

KONTAKTUI užsimegzti padeda: MAMA Studios, šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“, Lietuvos kompozitorių sąjunga, LRT Klasika.

2020 m. gruodžio mėn. PROGRAMA
MAMA studios (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius)

12.11 20 val.
88+
Atl. Marta Finkelštein
Programoje J. Repečkaitės, J. Jurkūno, M. Bialobžeskio, G. Sodeikos kūrinių išplėstam fortepijonui premjeros.

12.28 20 val.
SNAREz
Atl. Andrius Rekašius
Programoje A. Maslekovo, K. Bubnelio, L. Posėčnaitės, D. Digimo kūrinių mažajam būgneliui, perkusijai ir elektronikai premjeros

KONTAKTAS inf.

Komentarų dar nėra

Post A Comment