Kauno kompozitorių sakralinės muzikos premjerų koncertas

Kauno kompozitorių sakralinės muzikos premjerų koncertas

Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyrius ateinančiais – 2021-aisias metais švęs savo 50-metį. Šis solidus jubiliejus bus pažymėtas įvairiais renginiais – koncertais, vakarais-susitikimais, parodomis, knygos-albumo pristatymu, konferencija, radijo ir televizijos laidomis, straipsniais spaudoje ir internetiniuose portaluose.

Jubiliejinių metų išvakarėse LKS Kauno skyriaus benduomenė jau ketvirtą rudenį kviečia sakralinės muzikos mylėtojus į Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčią. Šioje šventovėje naujai sukurtos kauniečių giesmės skambėjo koncertuose „Voces ex animo“ (2016), „Muzika Dievo namams“ (2017), „Regėjau versmę“ (2019). Projektuose yra dalyvavę Vidmantas Bartulis (1953–2020), Dalia Kairaitytė, Zita Bružaitė, Algimantas Kubiliūnas, Giedrius Kuprevičius, Raimundas Martinkėnas, Giedrė Pauliukevičiūtė, šiemet prisijungė jauniausia skyriaus narė Viltė Žakevičiūtė.

Renginių organizatoriai kaskart kviečia skirtingas atlikėjų sudėtis. Kūrėjams tai atveria išraiškos priemonių pasirinkimo įvairovę, o koncertai įgauna naują, nesikartojantį tembrinį koloritą ir nuotaiką. Sakralinių premjerų koncertuose yra dalyvavę žinomi ir nusipelnę muzikantai – dainininkai Mindaugas Zimkus, Tomas Ladiga, Simona Liamo, Ieva Goleckytė, Egidijus Bavikinas, vargonininkė Dalia Jatautaitė, vokalinis ansamblis „Acusto“ (vadovas Kęstutis Jakeliūnas) ir Kauno styginių kvartetas: Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas), Aistė Mikutytė (II smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė).

Šiemet, spalio 24 d. vyks sakralinės muzikos premjerų koncertas „Vakaro malda“. Dalyvaus talentingi atlikėjai iš Vilniaus: Simona Liamo (sopranas), Nora Petročenko (mecosopranas), Vytenis Gurstis (fleita), Aistė Baliunytė (arfa).

Programos pradžioje skambės G. Kuprevičiaus kūrinys AAAMENNN, autoriaus anotacijoje komentuojamas štai taip: „Maldą baigiantis „Amen“ nėra pabaiga, o tik pauzė, besitęsianti iki kitos maldos pradžios. Ir nebūtinai tavo maldos. „Amen“ yra nei taškas, nei daugtaškis, nei kabliataškis. Ši laike nesibaigianti ištarmė visada pakimba ore kaip atodūsis, kuris nėra nei daiktas, nei vaizdas, o tik reikšmė arba būsena – AAAMENNN. Tad ir nedidelė kompozicija sopranui, mecosopranui, fleitai, arfai ir trikampiui tėra mano asmeninis susivokimas tarp to ir ano, tarp įvykusio ir būsimo, tarp svarbaus ir būtino. Taip jau nutiko, kad kompozicija gimė tomis dienomis, kai Anapilin iškeliavo mano bičiulis, kompozitorius Vidmantas Bartulis. Tad dedikacija Jo atminimui ant natų atsirado spontaniškai.“

Nuoširdžiai ir atvirai kalba G. Pauliukevičiūtė: „Jau tradicija tapusio renginio su nekantrumu laukiau ir šiais metais, tad gavusi kvietimą, sutikau akimirksniu. „Panis angelicus“ („Angelų duona“) pasirinkimas atėjo netikėtai. Atsitiktinai per radiją išgirdau nežinomo autoriaus „Panis angelicus“. Susimąsčiau apie šią giesmę. Klausiausi ir žymiosios C. Franko „Panis angelicus“. Svarsčiau: kokia galėtų būti manoji? Prasmingas, gilus, metaforiškas giesmės tekstas man tapo kasdiene malda karantino laikotarpiu. Mintyse suskambėjęs motyvas padėjo apsispręsti – giesmė bus lyriška ir daininga; kiek liūdna, bet viltinga, kylanti aukštyn mecosoprano melodija ir skaidri arfos harmonija. Mecosoprano ir arfos tembrų dermė man labai artima.“

V. Žakevičiūtė, pristatydama naująją giesmę savo pačios žodžiais, nevengia parodyti asmeninio santykio su Dievo tikėjimu ir bažnyčia: „Malda“ dviem moteriškiems balsams ir fleitai skiriama bažnyčiai, t.y. visiems, kas tiki, kas nori tikėti ir kas pasitiki. Tai – paprastas kūrinys, kuris, tikiuosi, nuramins ir įkvėps tikėjimui.“

R. Martinkėnas sukūrė „Ave, crux“ (Sveikas, kryžiau) mecosopranui ir arfai pagal to paties pavadinimo Bernardo Brazdžionio eilėraštį. Anot autoriaus, „kūrinyje įprasminami du pradai: žemiškasis ir dangiškasis.“

A. Kubiliūnas, dalyvavęs ir kituose sakraliniuose koncertuose, pasakoja: „Prieš kelis metus esu parašęs giesmę sopranui ir fleitai „Sveika, Marija“ pagal žinomos maldos tekstą. Dabar pristatau klausytojams naują muzikinę kompoziciją pagal maldos „Tėve, mūsų“ žodžius. Tekstas traktuojamas laisvai, kai kurie žodžiai ar jų grupės kartojamos ne pagal nustatytą seką, todėl kūrinį pavadinau apibendrintai – „Malda“ (paantraštėje gali būti pažymėta: „Tėve, mūsų“). Muzika, ten, kur leidžia teksto mintis – dramatizuojama ir baigiama skausmingu, gailiu kreipimusi į Tėvą. Dėl to kompozicija įgyja koncertinio kūrinio bruožų. Liturginėje praktikoje maldos „Tėve, mūsų“ ir „Sveika, Marija“ dažniausiai kalbamos (giedamos) viena po kitos, tad abi mano giesmės tam pačiam ansambliui (sopranui ir fleitai) koncertinėje praktikoje galėtų būti atliekamos kaip diptikas.

Koncerto pabaigoje skambės Z. Bružaitės „Magnus es“ („Didis esi“) sopranui, mecosopranui, fleitai ir arfai pagal Aurelijaus Augustino žodžius. Lakonišku komentaru autorė atskleidžia, kad „kūrinio atsiradimą lėmė kelios Aurelijaus Augustino knygos „Išpažinimai“ eilutės, kurios Aukščiausiojo šlovinimo melodiją įsuko į valso ritmą.“

Parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė

PROGRAMA

Giedrius Kuprevičius (g. 1944)
AAAMENNN
Sopranui, mecosopranui, fleitai, arfai ir trikampiui
Mokinio ir Kolegos Vidmanto Bartulio atminimui
/2020, premjera/

Giedrė Pauliukevičiūtė (g. 1975)
Panis angelicus (liturginiai žodžiai)
mecosopranui ir arfai
/2020, premjera/

Viltė Žakevičiūtė (g. 1995)
Malda (autorės žodžiai)
dviem moteriškiems balsams ir fleitai
/2020, premjera/

Raimundas Martinkėnas (g. 1976)
Ave, crux (pagal B. Brazdžionio eilėraštį)
mecosopranui ir arfai
/2020, premjera/

Algimantas Kubiliūnas (g. 1939)
Malda (liturginiai žodžiai)
sopranui ir feitai
/2020, premjera/

Zita Bružaitė (g. 1966)
Magnus es (Aurelijaus Augustino žodžiai)
sopranui, mecosopranui, fleitai ir arfai
/2020, premjera/

ATLIKĖJAI

Simona Liamo (sopranas)
Nora Petročenko (mecosopranas)
Vytenis Gurstis (fleita)
Aistė Baliunytė (arfa)

Vakaro vedėja –
muzikologė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė

Lietuvos muzikos antena

Komentarų dar nėra

Post A Comment