Išleista Algirdo Jono Ambrazo tekstų rinktinė

Išleista Algirdo Jono Ambrazo tekstų rinktinė

2019 m. pabaigoje Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) išleido prof., habil. dr. A. J. Ambrazo (1934–2016) užsienyje skaitytų pranešimų bei paskelbtų mokslinių straipsnių rinktinę „Algirdas Jonas Ambrazas: De musica“. Penkiomis užsienio kalbomis skelbiamų tekstų rinktinė papildyta natų pavyzdžiais, pratarme, šaltinių nuorodomis, komentarais ir pavardžių rodykle.

Didelę mokslinę, istorinę, kultūrinę bei reprezentacinę vertę turinti monografija De musica“ skiriama iškilaus profesoriaus jubiliejui (2019 m. vasario mėn. 11 d. jam būtų sukakę 85 metai). Knygą sudarė ir parengė prof., habil. dr. Gražina Daunoravičienė, projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, parėmė Lietuvos kompozitorių sąjunga ir LMTA. Monografijos recenzentai – doc., dr. Jūratė Gustaitė ir prof. dr. Rūta Gaidamavičiūtė.

Panašią rinktinę profesorius Algirdas J. Ambrazas ketino išleisti ne tik jubiliejaus, bet ir savo muzikologinės veiklos 60-mečio proga. Redaktoriaus darbą Radijo ir televizijos komitete bei Valstybinėje filharmonijoje jis pradėjo 1957 metais. Nuo 1959 m. pradėjo dėstyti Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), vėliau daugelį metų profesoriavo Valstybinėje konservatorijoje (dabar – LMTA).

Pirmą pranešimą užsienyje A. J. Ambrazas skaitė 1965 m. Maskvoje, vėliau jo turinys buvo diskutuojamas žurnale „Sovetskaja muzyka“ (1966). Paskutinis pranešimas, parašytas 2016 m. balandžio 7 d., buvo skirtas J. Juzeliūno 100-sioms gimimo metinėms ir skirtas 45-tai Baltijos muzikologų konferencijai Vilniuje.

Rinktinės pagrindą sudaro 21 prof. Ambrazo pranešimai ir straipsniai vokiečių, lenkų, prancūzų, anglų ir rusų kalbomis. Jie buvo skaityti arba skelbti Krokuvoje, Stokholme, Helsinkyje, Paryžiuje, Leningrade ir Maskvoje, Kijeve ir Lvove, Berlyne, Chemnice, Leipcige, Rygoje, Taline, Vilniuje ir kitur.

Prof. A. J. Ambrazo mokslinės veikos dokumentai pristato, kaip daugiau nei per 50 metų kito lietuvių muzikologijos tematikos, kaip plėtėsi akiratis, augo muzikologų profesionalumas ir kito teorinis diskursas. A. J. Ambrazo skaityti pranešimai bei publikuoti darbai didžiąja dalimi nėra skelbti spaudoje.

Lietuvos muzikos antena

Komentarų dar nėra

Post A Comment