J. Naujalio vargoninis palikimas įamžintas nauju natų leidiniu ir kompaktine plokštele

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

J. Naujalio vargoninis palikimas įamžintas nauju natų leidiniu ir kompaktine plokštele

Jubiliejinius Juozo Naujalio (1869–1934) metus Nacionalinė vargonininkų asociacija palydi neeiliniu įvykiu: besibaigiant 2019-iesiems išleista visa išlikusi šio kompozitoriaus vargoninė kūryba. Rinkinį „Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams“ sudaro natų leidinys ir kompaktinė plokštelė, kuri buvo įrašyta Kauno arkikatedroje bazilikoje. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. Abi rinkinio dalys – identiško turinio: ir užrašyti natomis, ir įgroti 29 J. Naujalio vargoniniai kūriniai, iš kurių du (Communio „Jėzau, prie manęs ateiki“ ir Trio Nr. 5) publikuojami pirmą kartą.

XIX a. pab. – XX a. pr., kompozitoriui dar esant gyvam, kai kurie jo kūriniai vargonams buvo įtraukti į bažnytinės vargonų muzikos rinkinius Lenkijoje ir Prancūzijoje. Visgi, Lietuvoje J. Naujalio kūriniai vargonams buvo išleisti jau tik mūsų dienomis, atkūrus Nepriklausomybę: 1993 metų leidinį sudarė ir redagavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja-ekspertė, Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Vida Emilija Prekerytė. Ši vargonininkė inspiravo ir dabartinį naują J. Naujalio natų leidimą bei kartu su vėlesnių kartų profesoriaus L. Digrio vargonų klasės absolventėmis Audra Telksnyte ir Indre Gerikaite dalyvavo įrašant lietuvių vargonų patriarcho muziką.

Išleidžiant dabartinį J. Naujalio natų rinkinį buvo remiamasi Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje išsaugotais jo rankraščiais ir aukščiau minėtais pirmaisiais leidiniais. Svarbų tiriamąjį ir paruošiamąjį darbą atliko leidinio sudarytojas Paulius Grigonis, studijavęs archyvuose aptiktą su J. Naujaliu susijusią medžiagą, ieškodamas pirminių šaltinių. Jo dėka į leidinį buvo įtrauktos ir minėtosios dvi anksčiau nepublikuotos kompozicijos. Kai kuriose vietose, kur J. Naujalio autografuose buvo pažeisti puslapiai ir nebuvo įmanoma įžiūrėti natų teksto, vargonininkams A. Telksnytei ir leidinio redaktoriui Baliui Vaitkui teko įsikvėpti drąsos ir, prisilaikant autoriaus dvasios, papildyti keletą trūkstamų taktų, visuomet kėlusių nemenką galvosūkį atlikėjams. Šios ir kitos gerokai paprastesnės intervencijos į J. Naujalio muzikos tekstą (atsitiktinai praleistų muzikos notacijos ženklų papildymas ir pan.) išsamiai aptariamos B. Vaitkaus surašytuose dabartinio leidinio komentaruose.

Nacionalinė vargonininkų asociacija gruodžio 22 d., sekmadienį, 16 val. kviečia į natų leidinio ir kompaktinės plokštelės „Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams“ pristatymą-koncertą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Žodžio dalyje dalyvaus leidinio pratarmės autorė muzikologė dr. Vytautė Markeliūnienė, kuri atskleis J. Naujalio ryšius su Vilniumi, papasakos apie jo draugystę su kunigu Teodoru Braziu ir kitų įdomių kompozitoriaus gyvenimo istorijų. Muzikinę renginio dalį sudarys kompaktinę plokštelę įrašiusių vargonininkių – V. E. Prekerytės, I. Gerikaitės ir A. Telksnytės – atliekami J. Naujalio kūriniai. Prasmingai užbaigdami J. Naujalio metus, turėsime, pasak V. Markeliūnienės, galimybę dar kartą „pasivaikščioti šio lietuvių muzikos patriarcho kūrybos takais, sistemingiau susitelkdami į jo veiklos mastą, poveikį ir išliekamąją vertę“.

Nacionalinės vargonininkų asociacijos inf.

Komentarų dar nėra

Post A Comment