Muzikologams įteiktos premijos už ryškiausius 2018 m. darbus

Muzikologės Asta Pakarklytė, Eglė Gudžinskaitė, Beata Baublinskienė, Eglė Bertašienė. Tomo Tereko nuotr.

Muzikologams įteiktos premijos už ryškiausius 2018 m. darbus

Birželio 4 d. Kompozitorių namuose įvyko Geriausių Lietuvos muzikologų darbų apdovanojimo iškilmės, kurių metu įteiktos premijos už ryškiausius 2018 m. darbus. Renginio svečiams lietuvių autorių kūrinius atliko Dovilė Kazonaitė (sopranas) ir Tadas Motiečius (akordeonas).

2018 m. Lietuvos muzikologų darbus vertino 9 ekspertų komisija: kompozitoriai Mykolas Natalevičius (pirmininkas) ir Zita Bružaitė, muzikos atlikėjai Gediminas Dačinskas ir Rafailas Karpis, muzikologai Beata Baublinskienė, Rasa Murauskaitė, Lina Navickaitė-Martinelli, Linas Paulauskis ir Živilė Tamaševičienė.

Premijos muzikologams nuo 2004-ųjų teikiamos už ryškiausius darbus įvairiose muzikologijos mokslo srityse, taip pat – už Lietuvos muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą, publicistinę ir šviečiamąją veiklą. 2007 m. joms suteikti iškilių Lietuvos muzikologų bendruomenės autoritetų Onos Narbutienės (1930–2007) ir Vytauto Landsbergio vardai.

Vytauto Landsbergio premija, komisijos sprendimu, skirta muzikologėms Rūtai Stanevičiūtei, Danutei Petrauskaitei ir Vitai Gruodytei už kultūrinių ryšių, lietuvių ir pasaulio muzikos sampynų Šaltojo karo metais atskleidimą monografijoje „Nailono uždanga“ (I t. „Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“, II t. „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija Šaltojo karo metais“, išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Pasak laudaciją laureatėms paruošusio muzikologo, dirigento, profesoriaus Donato Katkaus, rašant šią monografiją susivienijo pačios intelektualiausios pajėgos, kurių dėka galima pamatyti tikrą ano laikmečio gyvenimą. Kaip teigė profesorius, Lietuva dar neturi tikros muzikos istorijos, o šioje knygoje jau atsiranda lietuviškos kultūros pamatas. Diplomus laimėtojoms įteikė premijos patronas profesorius Vytautas Landsbergis.

Onos Narbutienės premija apdovanota muzikologė Jūratė Katinaitė už paveikų asmenybės ir epochos paveikslą knygoje „Karalių kuria aplinka: operos solistas Vaclovas Daunoras“ (Raimondo Paknio leidykla).

Laudaciją tarusi dainininkė, operos solistė, pedagogė, profesorė Giedrė Kaukaitė savo kalboje akcentavo ypatingą Jūratės Katinaitės mokėjimą atverti žmogų, pasiekti slapčiausius pašnekovo kampelius. Premijos laureatė apibūdinta kaip meistriška pašnekesio dramaturgė, pokalbio virtuozė. Diplomą laimėtojai įteikė kompozitorė Onutė Narbutaitė.

Penktąjį kartą buvo teikiama Lietuvos kompozitorių sąjungos premija, kuri šiemet skirta etnomuzikologei Daivai Vyčinienei už sutartinių tradicijos puoselėjimą bei sklaidą pasaulyje ir plačias tyrimo aprėptis monografijoje „Sutartinių audos“ (LMTA).

„Daivos mokslinis darbas, viena vertus, visu grožiu atskleidžia svarbų, beveik išnykusį senovinį muzikinį reiškinį – tam tikra prasme ikikrikščioniškos kultūros liudijimą. Kita vertus, neapsiribojama tik juo, nes atskleidžiami įvairūs šiuolaikiniai tradicijos atnaujinimo ir tęstinumo aspektai. […] Daiva parodo milžinišką šio reiškinio potencialą bei, faktiškai, neribotą esatį etninės, populiariosios bei akademinės muzikos lauke tiek artimoje, tiek ir tolimesnėje ateityje“, rašoma Latvijos universiteto profesoriaus Valdžio Muktupāvelo laudacijoje Daivai Vyčinienei. Diplomą laimėtojai įteikė LKS pirmininkas Mykolas Natalevičius.

Geriausių muzikologų darbų apdovanojimus šiais metais papildė Vlado Jakubėno premija, įsteigta Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos Vilniuje. Ją pelnė muzikologė Eglė Gudžinskaitė už aktualią ir profesionalią muzikos kritiką.

Draugijos pirmininkė, muzikologė Beata Baublinskienė džiaugėsi, kad šiais metais pavyko atgaivinti prieš daugelį metų pradėtą, bet nutrūkusią vardinių Vlado Jakubėno premijų tradiciją ir kad jos laureate tapo būtent ši muzikologė: „Eglės Gudžinskaitės tekstai pasižymi aktualumu, profesionalumu, įtikinama ir nepaviršutiniška argumentacija. Sykiu ji puikiai valdo plunksną: Eglės rašymo stilius yra pagavus, įtraukiantis skaitytoją. Būdama naujosios muzikos tyrinėtoja, ji savo žinias, plačią erudiciją pritaiko ir kritikos tekstuose, tačiau geba mintis „konvertuoti“ į paprastą, elegantišką dėstymo stilių.“

Geriausių Lietuvos muzikologų darbų apdovanojimo iškilmes rengia Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija. Premijų steigėjai – Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Vytauto Landsbergio fondas. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Komentarų dar nėra

Post A Comment