Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijai vadovaus muzikologė B. Baublinskienė

Beata Baublinskienė. Martyno Aleksos nuotr.

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijai vadovaus muzikologė B. Baublinskienė

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugija atnaujina veiklą. 1993 m. įkurta asociacija išsirinko naują pirmininkę – ja tapo muzikologė Beata Baublinskienė. Žymaus tarpukario ir išeivijos kompozitoriaus, publicisto, vieno iš muzikos modernizmo pradininkų Lietuvoje Vlado Jakubėno draugijos tikslas – rūpintis šio menininko kūrybos palikimu ir sklaida.

Per 26-erius Vlado Jakubėno draugijos Vilniuje gyvavimo metus nuveikta prasmingų darbų, grąžinant į Lietuvos kultūros erdvę po karo emigravusio į JAV kompozitoriaus muziką. Išleista natų, knygų apie V. Jakubėną (pvz., „Dokumentai, laiškai, straipsniai, atsiminimai, kūrybos apžvalga“, sud. Irena Skomskienė, 1999). Suorganizuota V. Jakubėno muzikos koncertų, kuriuose kompozitoriaus muziką atliko tokie kolektyvai kaip Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Fortepijoninis trio „Kaskados“ ir kt. Kompozitoriaus kūrinius fortepijonui skambino pianistai Jurgis Karnavičius, Kasparas Uinskas, Andrius Vasiliauskas, Živilė Karkauskaitė ir kiti, J. Jakubėno dainas atliko garsūs vyresniosios ir jaunesniosios kartos Lietuvos dainininkai. 2004 m. draugija svariai prisidėjo organizuojant Vlado Jakubėno (1904–1976) šimtmečio minėjimą Vilniuje, 2012 m. surengė V. Jakubėno muzikai skirtą konferenciją „Muzikos šviesa“.

Draugijos veiklos kulminacija tapo 2014 m. pirmą kartą pastatyto V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ premjera Vilniuje (Baltijos baleto trupė, choreografė Marija Simona Šimulynaitė). Šį baletą V. Jakubėnas pradėjo kurti 1939 m. Kaune, tačiau dramatiški istorijos verpetai lėmė, kad nuo 1949 m. Čikagoje gyvenusio kompozitoriaus kūrinys nė karto nebuvo atliktas. Prikelti „Vaivos juostą“ sceniniam gyvenimui padėjo kompozitorius Marius Baranauskas, parengęs baleto orkestruotę, muziką atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.

Draugijos veikla kiek nuslopo netekus ilgametės asociacijos pirmininkės Irenos Skomskienės (1937–2016). Naująja draugijos pirmininke išrinkus muzikologę Beatą Baublinskienę, tikimasi plėtoti jau pradėtas ir inicijuoti naujas veiklos kryptis.

B. Baublinskienė yra aktyvi muzikinio ir kultūrinio gyvenimo dalyvė, muzikos kritikė ir publicistė. 1997 m. baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, 1998–2008 m. dirbo muzikos redaktore ir laidų vedėja LRT radijo „Klasikos“ programoje, 2005–2016 m. buvo operos žurnalo „Bravissimo“ redaktorė, 2006–2016 m. organizavo tarptautinius operos kritikos seminarus Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Nuo 2004 m. su pertraukomis bendradarbiauja su tarptautiniu šiuolaikinės muzikos festivaliu „Gaida“. Kaip sudarytoja išleido knygas „Vilniaus intermezzo. Chopinas ir Lietuva“ (2012), „Opera naujųjų medijų amžiuje“ (2015), „Šiuolaikinis operos teatras: tradicijų sandūroje“ (2016). Šiuo metu B. Baublinskienė vadovauja LMTA viešųjų ryšių skyriui, aktyviai reiškiasi kultūrinėje spaudoje, yra įvairių vertinimo komisijų narė.

Į vieną savo pirmųjų renginių, skirtą Vlado Jakubėno 115-osioms gimimo metinėms, atsinaujinusi draugija kviečia gegužės 14 d. 18 val. Kompozitorių namuose (A. Mickevičiaus g. 29, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Vlado Jakubėno draugijos inf.

Komentarų dar nėra

Post A Comment