Renginiai, skirti muzikologo Vytauto Bruverio 80-mečiui

Jonas Vytautas Bruveris. Algirdo Rakausko nuotr.

Renginiai, skirti muzikologo Vytauto Bruverio 80-mečiui

2019 m. kovo 19 d. vienas autoritetingiausių Lietuvos muzikologų, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius Jonas Vytautas Bruveris švenčia 80-metį.

Garbingo jubiliejaus proga rengiami trys susitikimai su profesoriumi. Gimimo dieną, kovo 19-ąją, 16 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J. Karoso salėje organizuojama popietė, kurią moderuos muzikologė Judita Žukienė.

Balandžio 2 d. 17 val. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Raudonojoje fojė vyks susitikimas, kurį moderuos muzikologė Jūratė Katinaitė. J. V. Bruverio nuopelnus šalies kultūrai lakoniškai atspindės viename iš LNOBT Raudonosios fojė stendų surengta muzikologo 80-mečiui skirta ekspozicija.

Balandžio 4 d. 18 val. Čiurlionio namai kviečia į renginį, kuriame profesorių kalbins muzikologė Rūta Skudienė. Vakare skambės Čiurlionio namų choro (vadovas Mantvydas Drūlia) ir pianisto Roko Zubovo atliekamos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Dokumentinių laidų ištraukos, sukaktuvininko knygų bei straipsnių ekspozicija padės prisiminti reikšmingas J. V. Bruverio kūrybinio gyvenimo akimirkas. Renginiai nemokami.

Jonas Vytautas Bruveris gimė 1939 m. kovo 19 d. Joniškio valsčiaus Medikuičių kaime. 1956 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1960 m. – kompoziciją J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (Juozo Karoso kl.), 1965 m. – muzikologiją (muzikos istoriją) Lietuvos konservatorijoje (prof. Juozo Gaudrimo kl.). 1966-1969 m. studijavo muzikos estetiką Leningrado konservatorijos aspirantūroje. Nuo 1969 m. buvo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Muzikos istorijos katedros pedagogas, nuo 1978 m. docentas, nuo 2010 m. profesorius. 1973 m. apgynė daktaro (tada menotyros kandidato) disertaciją „Estetinės M. K. Čiurlionio kūrybos problemos“. 1975-1980 ir 1986-1996 m. dirbo Nacionalinio operos ir baleto teatro Literatūros skyriaus redaktoriumi (parašė daug spektaklių programų, apie 40 bukletų apie dainininkus, dirigentus, šokėjus, režisierius ir t.t.); 1981-1984 m. dėstė Bratislavos J. Komenskio universitete, 1992-1996 m. buvo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorius. LMTA dėstė muzikos istoriją, estetiką įvairių specialybių studentams; įvedė naujas disciplinas – muzikos estetiką ir muzikologijos įvadą, keletą metų doktoratams ir meno aspirantams skaitė muzikos istoriografijos kursą; pastaruosius keliolika metų dėsto Ars nova, Trecento, Renesanso ir Baroko muzikos kursą bei muzikologijos įvadą muzikologijos katedrų studentams, muzikos kritiką magistrantams. J. Bruverio muzikos istorijos specialybės klasę baigė per 20 diplomantų ir bakalaurų, jo vadovaujami mokslo darbus parašė įvairių specialybių magistrantai, 4 doktorantai parašė ir apgynė daktaro disertacijas. Daugiau kaip 20 metų yra LMTA senato narys (1993-1999 m. pirmininkas). Kaip Kompozitorių sąjungos narys, 1972 m. inicijavo Muzikos kritikų sekcijos įsteigimą, iki 1976 m. buvo jos pirmininkas, kai kurių „Muzikos naujienų“ atsakingasis redaktorius. 2009-2012 m. – Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas.

Kaip muzikologas dalyvavo 15 Baltijos muzikologų konferencijų (1997 m. ir 1998 m. surengė religinei muzikai skirtas konferencijas Šiauliuose per tarptautinius bažnytinės muzikos festivalius, buvo kai kurių kitų tarptautinių konferencijų mokslinių komitetų narys), 3 Slovakijos muzikos centro rengiamuose simpoziumuose „Melos-Ethos“ Bratislavoje, konferencijose Liublianoje, Chemnice, Leipcige, Lydse (Anglija), Krokuvoje (Muzikos akademijoje ir Aukštojoje filosofijos ir pedagogikos mokykloje Ignatianum), Varšuvoje (F. Chopino muzikos universitete). Buvo „Muzikos enciklopedijos“ Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, buvo ir yra kai kurių mokslo straipsnių leidinių redakcinių komisijų narys ir recenzentas. Buvo „Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos” (nuo III t.) ir „Tarybų Lietuvos enciklopedijos“ (II-IV t.) mokslinis konsultantas, straipsnių autorius, yra „Visuotinės lietuvių enciklopedijos” (nuo VII t.) Mokslinės redakcinės tarybos narys ir recenzentas, straipsnių autorius. Yra skaitęs daug paskaitų visuomenei (mokyklose, bibliotekose, mokytojų, muzikos mokyklų mokytojų tobulinimosi kursuose, seminaruose ir pan.; temos – M. K. Čiurlionis, lietuvių muzika, kai kas iš visuotinės muzikos istorijos bei dabarties, estetika, muzikos estetika), parengęs radijo laikų; muzikologės Irenos Mikšytės vestoje TV laidoje „Tonika“ 10 metų vedė skyrių „Visose platumose“. Vedė daug vakarų ir koncertų Menininkų rūmuose Vilniuje ir kitur, knygų sutiktuvių, M. K. Čiurlionio kūrybos, muzikos ir dailės prezentacijas Leipcigo, Varšuvos, Lodzės muzikos akademijose, Tartu muziejuose, Karaliaučiaus dailės galerijoje ir t. t. Į spaudą rašo nuo 1965 m. J. Bruverio bibliografijoje – daugiau kaip 400 pozicijų.

1989 m. J. Bruveriui buvo suteiktas Nusipelniusio meno veikėjo vardas. 2006 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos organizuojamame geriausių muzikologijos darbų konkurse pelnė Vytauto Landsbergio premiją, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 2012 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Lietuvos muzikos antena

Komentarų dar nėra

Post A Comment