J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms – „Motetų vėrinys“

J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms – „Motetų vėrinys“

Lietuvių muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-ojo gimtadienio išvakarėse, chorinės ir sakralinės muzikos mylėtojus pasitiks unikalus koncertas „Motetų vėrinys“. Juo norima atsigręžti į lietuvių kompozitoriaus, choro dirigento bei vargonininko Juozo Naujalio asmenybę, sukūrusio daug religinio turinio kūrinių. Pirmasis šio ciklo koncertas vyks šių metų kovo 10 d. 14.00 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, kurioje Juozas Naujalis pradėjo savo kaip muziko kelią, antrasis – kovo 11 d. 17.00 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.

Vienas sėkmingiausių polifoniškai plėtotų Juozo Naujalio žanrų buvo motetai. Sukurta 14 motetų lotynų kalba ir sudėtinga, tačiau itin vertinga meniniu požiūriu giesmė „Verkit, aniuolai“, kuri nėra dažnai atliekama chorų programose. J. Naujalio sakralinė chorinė ir vargoninė muzika kompozitoriui gyvam esant pasklido už Lietuvos ribų, buvo spausdinama Lenkijoje, Vokietijoje, JAV, o už „Missa pro defunctis“ S. Moniuškos konkurse J. Naujalis pelnė pirmąją premiją.

Koncertuose „Motetų vėrinys“ J. Naujalio autentiški motetai persipins su dabarties lietuvių kompozitorių naujai sukurtais motetais. Siekiant koncerto tembrinės įvairovės, greta partitūrų mišriam chorui, nuskambės ir kompozicijos lygiems balsams, o taip pat – specialiai šiai programai kompozitorės Zitos Bružaitės trombonų kvartetui aranžuoti keli J. Naujalio vargoniniai preliudai bei kompozicija „Fanfaros patriarchui“, populiarios chorinės dainos „Lietuva brangi“ varijacija trombonams. Tokiu būdu koncertas įgaus išskirtinę dramaturgiją – J. Naujalio motetus keis lietuvių autorių kūrinių premjeros lygiems balsams arba mišriam chorui, o jas – fanfarinis pučiamųjų instrumentų skambesys. Į motetų vėrinio idėją atsiliepė būrys lietuvių muzikos autorių, gyvenantys ir kuriantys Lietuvoje ir už jos ribų. Tai – Jūratė Baltramiejūnaitė, Diana Čemerytė, Dalia Kairaitytė, Algirdas Martinaitis, Vytautas Miškinis, Giedrė Pauliukevičiūtė, Alvidas Remesa, Vaida Striaupaitė-Beinarienė, Donatas Zakaras.

Šie koncertai yra svarbus chorinės muzikos premjerų įvykis, nusilenkiantis iškiliam lietuvių kompozitoriui ir pakiliam Lietuvos tautinio atgimimo laikmečiui. Kiekvienas autorius savaip prisilietė prie Juozo Naujalio, moteto ir sakralinės muzikos pajautos: „Moteto pagrindas – žingsnio melodika (sekundos intervalu), kontrapunktas, sudarantis asketišką kvintų-kvartų harmoniją. Visa tai turėtų priminti tuščią bažnyčios erdvę ir žmogų joje atvira širdimi“ – taip pristato savo naująjį motetą „Esse vidimus“ kompozitorius Algirdas Martinaitis.

Koncertuose dalyvaus šiemet savo kūrybinės veiklos 45-ąsias metines minintis Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis), profesionaliai interpretuojantis įvairių epochų sakralinės muzikos kūrinius. Programos dirigentai – Tomas Ambrozaitis ir Linas Balandis (Vilniuje). Raudondvaryje instrumentinius Juozo Naujalio kūrinius atliks Albinas Gražulis, Linas Skučas, Vaidas Andriuškevičius, Gintautas Kubilius, Vilniuje – Albinas Gražulis, Marius Balčytis, Vaidas Andriuškevičius, Valentas Marozas. Programą pristatys ir įdomias Juozo Naujalio, šių dienų kūrėjų, lietuvių tautinio atgimimo bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sąsajas apžvelgs muzikologė Dainora Merčaitytė.

„Motetų vėrinys“ – tai trečiasis VšĮ „Iš arti“ organizuojamas projektas, susijęs su sakralinės muzikos turiniu. Anksčiau šios įstaigos įgyvendintais projektais „Voces ex animo“, „Muzika Dievo namams“ buvo taip pat įvairiais pjūviais plėtojamos sakralinės muzikos temos. Pirmasis projektas skyrė dėmesį chorinėms giesmėms, antrasis – solistams ir vargonams. Įgyvendinant tokio pobūdžio projektus aktyviai dalyvauja Lietuvos kompozitoriai, kurių naujos kompozicijos pasklinda bažnyčiose, tapdamos chorų ir solistų repertuaro dalimi.

Projekto iniciatoriai – Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus kompozitoriai ir muzikologai, ne kartą savo kūryba ir veiklomis prisidėję prie J. Naujalio vardo garsinimo. Koncertų ciklą remia Lietuvos kultūros taryba.

Organizatorių inf.

Komentarų dar nėra

Post A Comment