LKS muzikologams nuo šiol vadovaus nauja pirmininkė

LKS muzikologams nuo šiol vadovaus nauja pirmininkė

2018 m. sausio 16 d. Kompozitorių namuose Vilniuje Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) muzikologų bendruomenė rinko naują vadovybę – Muzikologų sekcijos biurą ir pirmininkę. Ja tapo muzikologė Lina Navickaitė-Martinelli, pareigose pakeitusi dvi kadencijas muzikologams vadovavusią Jūratę Katinaitę. Vicepirmininke išrinkta muzikologė Beata Baublinskienė. Į naująjį biurą, surinkusios daugiausiai bendruomenės balsų, pateko muzikologės Beata Baublinskienė, Jūratė Katinaitė, Lina Navickaitė-Martinelli, Rasa Murauskaitė, Asta Pakarklytė, Rūta Stanevičiūtė ir Živilė Tamaševičienė.

Lina Navickaitė-Martinelli (g. 1978) baigė fortepijono specialybę J. Naujalio muzikos gimnazijoje, fortepijono studijas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), prof. Veronikos Vitaitės klasėje. 1997 m. perėjusi į Muzikos istorijos katedrą, 2001 m. baigė muzikologijos bakalauro studijas, o 2003 m. – magistro studijas (abiejų darbų mokslinė vadovė – Rūta Stanevičiūtė). Humanitarinių mokslų laipsnį muzikologė įgijo Suomijoje, Helsinkio universitete (disertacijos tema – „Fortepijoninis atlikimas semiotine tonacija. Visuomenė, muzikinis kanonas ir neįprasti diskursai”); darbo vadovas – prof. Eero Tarasti.

Lina Navickaitė-Martinelli skaito mokslo pranešimus seminaruose ir konferencijose įvairiose Europos šalyse, publikuoja mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir straipsnių rinktinėse, yra keleto akademinių rinktinių lietuvių, anglų ir italų kalbomis sudarytoja ir/ar redaktorė. Nuo 2006 m. ji dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, skaitė kviestines paskaitas Lietuvoje ir Suomijoje, organizuoja ir moderuoja mokslo renginius, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo, kultūros plėtros ir edukacijos projektuose. 2013 m. LMTA įkūrė ir nuo tol koordinuoja meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformą HARPS. Navickaitės-Martinelli knygos „Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną” (Vilnius: Versus aureus, 2010) ir „Piano Performance in a Semiotic Key: Society, Musical Canon and Novel Discourses” (Helsinkis: Suomijos semiotikos draugija, 2014) geriausių lietuvių muzikologijos darbų konkursuose už inovatyvius muzikos atlikimo meno tyrinėjimus buvo apdovanotos Onos Narbutienės (2011) ir Vytauto Landsbergio (2015) premijomis.

Muzikologų sekcija – juridinio statuso neturintis padalinys, kuris jungia LKS narius – muzikologus, muzikos kritikus, etnomuzikologus. Tai svarbiausia nacionalinė muzikologų organizacija, telkianti ir koordinuojanti bendruomenės narių iniciatyvas tiriant ir populiarinant Lietuvos muzikos kultūrą, plėtojant nacionalinę muzikologijos tradiciją, rūpinantis tarptautine šalies muzikos ir muzikologijos sklaida. Šiuo metu Muzikologų sekcija vienija 71 muzikologą.

Muzikologų sekcija inicijuoja ir koordinuoja nacionalines ir tarptautines Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimų, sklaidos, populiarinimo programas. Tradicinės sekcijos veiklos formos – konferencijų ir seminarų organizavimas, leidyba, edukacinė veikla. Sekcija remia ir skatina narių profesinę raišką, organizuoja geriausių muzikologijos darbų konkursus.

Muzikologų sekcija kaip LKS padalinys atstovauja muzikologų bendruomenei Lietuvoje ir užsienyje, plėtoja tarptautinius ryšius su analogiškomis muzikologų bendruomenėmis ir organizacijomis, puoselėja tęstinius ir inicijuoja naujus projektus. LKS muzikologų sekcija dalyvauja Tarptautinės muzikologų draugijos (IMS/International Musicological Society) veikloje.

LKS inf.

Komentarų dar nėra

Post A Comment